V souladu s čl. 9 Stanov družstva svolává představenstvo družstva

VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti, IČ 00030732, se sídlem Franze Kafky 341/13, Třešť

Pozvánka na 88. členskou schůzi