V souladu s čl. 9 Stanov družstva svolává představenstvo družstva

VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti, IČ 00030732, se sídlem Franze Kafky 341/13, Třešť

87. členskou schůzi, která se bude konat v kongresovém sále Zámeckého Hotelu Třešť, Dr. Richtra 234, Třešť

dne 23. 5. 2018 v 15:00 hodin.

Pozvánka na schůzi [PDF]