Projekty

Operační program podnikání a inovace - OPPI

Pořízení moderní technologie pro efektivní a kvalitní zpracování oděvní konfekce a membránových materiálů.

Hlavní cíle projektu jsou pořízení moderní technologie s vyššími technickými a užitnými parametry a zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Podstatou projektu je pořízení nové moderní technologie pro zvýšení kvality výroby oděvní konfekce, zejména pánských sak a zefektivnění procesu výroby oděvů z membránových materiálů, což podpoří rozvoj družstva a zvýší jeho konkurenceschopnost.

Publicita.pdf

 

Vzdělávání zaměstnanců - OP LZZ
V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizujeme projekt č. CZ.1.04/1.1.02/94.01222 s názvem VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti - komplexní vzdělávání zaměstnanců. V rámci tohoto projektu bylo zveřejněno zadávací řízení, viz http://www.esfcr.cz/zakazky/realizace-komplexniho-vzdelavani-zamestnancu-vyvoj-odevni

 

Zpět