Deset minut etikety s Vývojem: jak je to s tykáním a vykáním

Zdánlivě jasné téma se zdánlivě jasnými pravidly pořád činí spoustě lidí problémy. Protože současná atmosféra mimořádné soudržnosti nahrává mezilidským vztahům, rozhodli jsme se tykání a vykání v našem pravidelném seriálu o etiketě jeden díl věnovat. 

Tykání mezi ženou a mužem  

Není-li mezi ženou a mužem profesní vztah, nabízí žena tykání muži jako první. Obecně vzato se totiž počítá s tím, že žena je společensky významnější než muž. Proto mu první podává ruku a proto i první navrhuje, že mohou z “vy” přejít na “ty”. 

Nápomocným měřítkem toho, kdy je a není vhodné, aby žena přišla s návrhem první, budiž vždy jedna generace. Dvacetiletá může nabídnout tykání čtyřicátníkovi, u šedesátiletého je samozřejmost jejího počínání na zvážení, u osmdesátiletého vyloučená. Unikátní výjimku tvoří tykání v rodině, zvláště mezi tchánem a snachou. O tom si však povíme více níže. 

A co pokud mezi ženou a mužem naopak profesní vztah je? Pokud je muž nadřízený ženě, nabízí tykání on. O tykání vždy rozhoduje společensky významnější – což je v tom případě právě nadřízený muž. 

V praxi často dochází k tomu, že je-li žena jednoznačně výrazně starší, nechává nadřízený rozhodnutí na ženě. Vyhne se tak situaci, kdy by žena souhlasila s tykáním jenom proto, že jí to ukládá slušnost. 

Co když ale starší žena s tykáním záměrně nepřichází právě proto, že ctí pravidlo o společensky významnější osobě? Mělo by spadat do jakéhosi základního lidského vybavení nadřízeného, aby byl schopen z náznaků a chování podřízené poznat, kdy za jejich vykáním stojí ženina zdrženlivost a kdy je příčinou naopak ženin osobní odstup. 

Tykání mezi ženou a ženou/mužem a mužem 

Platí totéž, co pro podání ruky. Starší žena nabízí tykání mladší, starší muž nabízí tykání mladšímu muži. 

U stejného pohlaví opět společensky významnější nabízí tykání jako první. Společenský význam a vyšší věk se naštěstí – i když samozřejmě ne vždy – vyskytují obvykle paralelně. 


Tykání v rodině 

Nejčastěji se tykání mezi členy rodiny skloňuje v případě vztahů přivdané ženy nebo přiženěného muže a tchýně a tchána. Pokud jste pečlivě četli text výše, je vám už nyní jasné, že nabídka k vzájemnému tykání je vždy v rukou rodičů našeho partnera. Snacha nenabízí tykání tchánovi, tchán, byť muž, se počítá jako společensky významnější. 

Pokud rodiče z různých důvodů nechtějí protějšku svého potomka tykání nabízet, neměli by tykat ani oni jemu. Snacha nebo zeť by naopak neměli nabídku k tykání odmítnout, a to ani formou “vy mi tykejte, já vám budu dál vykat”. Takové jednání vytváří zpravidla zbytečné komunikační bariéry. 

Toliko k tykání. Další inspiraci ohledně etikety, především však ohledně osobitého oblékání a tvorby vlastního stylu, najdete v archivu našeho Žurnálu. Prodejny Vývoje jsou nyní sice zavřené, ale ve vybavování vašich šatníků se snažíme pokračovat. Právě teď pro vás doplňujeme náš e-shop, ve kterém se brzy objeví nové parádní kousky.